ثبت دامنه | خرید دامنه ارزان

اینتن کلود با اخذ قرارداد رسمی با ریسلر های بین المللی دامنه ، قیمت ثبت دامنه و خرید دامنه بین المللی را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد. با توجه به قرارداد رسمی اینتن کلود با کارگزار رسمی ثبت دامنه های بین المللی در کشور ترکیه ثبت دامنه توسط اینتن کلود به هیچ عنوان شامل تحریم های بین المللی نخواهد شد و کاربرانی که از سمت اینتن کلود به ثبت دامنه اقدام نموده اند به هیچ عنوان با مشکل تحریم های بین المللی نخواهند شد.

تعرفه ثبت دامین

با بررسی قیمت ارائه شده برای دامنه های بین الملی متوجه خواهید شد که قیمت های اعلام شده برای ثبت دامنه در اینتن کلود با کمترین هزینه انجام می پذیرد. تعرفه ثبت دامنه های بین المللی در جدول زیر بصورت کامل ارائه شده است، برای ثبت دامنه بین المللی ابتدا در پرتال پشتیبانی اینتن کلود به آدرس my.intencloud.com ثیت نام کرده و دامنه مورد نظرتان را خریداری نمایید.

جدول تعرفه ثبت دامنه :

نام دامنه سالیانه 2 ساله 3 ساله 5 ساله 10 ساله
خرید دامنه ارزان com 114,000 224,000 336,000 560,000 1,120,000
 خرید دامنه ارزان net 118,000 490,000 735,000 1,225,000 2,450,000
خرید دامنه ارزان org 135,000 460,000 690,000 1,150,000 2,300,000
خرید دامنه biz 200,000 470,000 705,000 1,175,000 2,350,000
 خرید دامنه ارزان info 42,000 450,000 675,000 1,125,000 2,250,000
 خرید دامنه co 560,000 1,120,000 1,680,000
خرید دامنه ws 165,000 330,000 495,000 825,000
خرید دامنه asia 270,000 540,000 810,000 1,350,000 2,700,000
ثبت دامنه mobi 290,000 580,000 870,000 1,450,000 2,900,000
ثبت دامنه ارزان shop 150,000 1,180,000 1,770,000 2,950,000
ثبت دامنه blog 530,000 1,060,000 1,590,000 2,650,000
ثبت دامنه me 315,000 630,000 945,000 1,575,000 3,150,000
ثبت دامنه pro 260,000 520,000 780,000 1,300,000 2,600,000
ثبت دامنه tv 620,000 1,080,000 1,860,000 3,100,000 6,200,000
ثبت دامنه club 265,000 530,000 795,000 1,325,000
ثبت دامنه global 1,295,000 2,590,000 3,885,000 6,475,000
ثبت دامنه one 320,000 640,000 960,000 1,600,000
ثبت دامنه in 235,000 470,000 705,000 1,175,000 2,300,000
ثبت دامنه photo 530,000 1,060,000 1,590,000 2,650,000
app 320,000 640,000 960,000 1,600,000 3,200,000
ثبت دامنه io 725,000 1,450,000 2,175,000 3,625,000 7,250,000
ثبت دامنه ir 4,200 48,000
 ثبت دامنه co.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه net.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه org.ir 16,000 48,000
 ثبت دامنه gov.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه sch.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه ac.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه id.ir 16,000 48,000
ثبت دامنه .xyz 20,000
ثبت دامنه .site 50,000
ثبت دامنه .online 49,000
ثبت دامنه .credit 69,000
ثبت دامنه .finance 138,000
ثبت دامنه .email 34,560
ثبت دامنه .doctor 69,000
ثبت دامنه .guru 69,000
ثبت دامنه .group 69,000
ثبت دامنه .gold 69,000
ثبت دامنه .market 450,000
ثبت دامنه .moda 69,000
ثبت دامنه .pizza 69,000
ثبت دامنه .university 138,000

* کلیه قیمت ها در جدول بالا به تومان می باشد.